Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), може да се запознаете с нашата политика за поверителност и за съхранение на "бисквитки" (cookies).

cancel

ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

1.    Вие имате право да се откажете от направена от Вас поръчка и да върнете купената от Вас стока без да посочвате основание за това, в 14-дневен срок от деня, в който Вие сте приели стоката по направената поръчка. Връщането до складовите бази (раздел: V /  т.1) е за сметка на клиента, като стоката трябва да е във вида в който е доставена, да не е с нарушена опаковка и да не е била монтирана и демонтирана след това.

2.    Желанието си да се откажете от поръчката и да върнете стока, може да упражните като изпратите имейл на адрес: info@physioshop.bgВ имейла си за отказ посочете следните данни:

 i.        описание на стоките,

ii.        предмет на поръчката;

iii.       номер на поръчката;

iv.      дата, на която поръчката е направена;

v.        дата, на която поръчката е получена;

vi.       Вашето име и адрес;

vii.       начина, по който желаете да Ви възстановим платената вече сума (банкова сметка или в брой).

3.    В случай на заявен от Вас отказ, Ние възстановяваме сумите, които сте платили за върнатите стоки (без направените разходи за доставка), в 14-дневен срок от датата, на която сте ни уведомили за отказа си.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

1.      Всеки клиент има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, което съществува при доставянето на стоката.

2.      Рекламация може да предявите в срока на търговската гаранция дадена от производителя или от нас, ако има такава.

3.    След изтичане на 6 (шест) месеца от доставката, Вие ще трябва да докажете, че несъотвествието е съществувало към момента на доставката.

4.      Рекламацията се предявява пред Търговеца по имейл на адрес: info@physioshop.bg, или писмено в нашите бази на адреси съответно:

-       1700 гр. София, ул. "Борис Арсов" 12;

-       гр. Варна, Западна Промишлена зона, ул. “Перла”, база: Ник 6.

5.  В заявлението за рекламация трябва да посочите предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума (ако има такава), и адрес за контакт. Заедно със заявлението Ви за рекламация, трябва да представите касова бележка или фактура, както и всички други документи, свързани с извършването на поръчката и установеното несъответствие с договореното.

6.    При предявяване на рекламацията Вие може да претендирате, доколкото това е възможно за съответната стока и не води до разходи за Нас, които са неразумни и прекомерни, както следва:

 i.         безплатен ремонт;

ii.         заменяне на стоката с нова;

iii.        отбив от цената; или

iv.       възстановяване на заплатената сума.

7.      Ако Вашата рекламация е основателна, в съответствие с чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите, ние ще приведем стоката в съответствие с договореното чрез безплатен ремонт или замяна на стоката с нова в срок от 2 (два) месеца от предявяване на рекламацията. Ако в този срок не бъде направено това от наша страна, Вие може да развалите договора и да получите връщане на заплатената от Вас сума за съответната стока или съответно намаляване на цената.

8.   В допълнение към законното право на рекламация, Вие имате за някои от предлаганите в Онлайн Магазина стоки търговска гаранция от производителите. Това е указано изрично за всяка подобна стока. По отношение на тези стоки, Вие може да упражните и правата си по реда, в обема и сроковете, предвидени и описани в търговската гаранция на производителите, приложена към стоките.