Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), може да се запознаете с нашата политика за поверителност и за съхранение на "бисквитки" (cookies).

cancel

За нас

От 2018 г. Physio Gnosis става ексклузивен представител на Полската фирма Ювентас (Juventas), като предлагането е до над 85 модела кушетки от всякакъв тип - от олекотени сгъваеми кушетки до полисегментарни стационарни кушетки с електрическо или хидравлично регулиране, стенни кушетки, Бобат маси, АГ столове, транспортьори за пациенти, столове за клинична лаборатория и инфузионни стойки, диализни столове и паравани, манипулационни столове и инструментални колички, специализирано оборудване за физиотерапия и рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия, консумативи за СПА и масаж. Богата гама от тапицерии и цветове. В магазина могат да се намерят и ергономични продукти (столове и бюра), както и консумативи за лечебна тренировка – ластици, тейпове, топки  и дюшеци.

Финансиране по ОПИК

На 03.09. .2020 г. „Физиогнозис“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта: 6000 лв., от които 5100 лв. европейско и 900 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца

Период на изпълнение на проекта: от 03.09.2020г. до 03.12.2020г.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

- Предоставяне информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект;

- Дизайн и отпечатване на 1 плакат с размер минимум А3;

- Изготвяне и публикуване на информация за сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на интернет страницата на Физиогнозис ЕООД;

- Извършени дейности по организация и управление на проекта, които гарантират:

  • спазване на заложения график на проекта;
  • доброто финансово управление на проекта;
  • осигуряване на адекватна одитна следа;
  • Изготвен окончателен доклад към Управляващия орган.

Проектните цели ще бъдат постигнати посредством използване на възможностите, осигурени от ОПИК, които ще подпомогнат фирмата при преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на работните места.