Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), може да се запознаете с нашата политика за поверителност и за съхранение на "бисквитки" (cookies).

cancel

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “ФИЗИОГНОЗИС” ЕООД

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.PHYSIOSHOP.BG

"Физиогнозис" ЕООД ("Физиогнозис") е администратор на Вашите лични данни, които получава от Вас във връзка с (i) Ваши поръчки и покупки, направени на място в нашите бази или директно в онлайн магазина ни през нашата интернет страница – www.physioshop.bg ("Онлайн магазина"), (ii) използването на Интернет страницата и (iii) изпращането на нашия електронен бюлетин, само ако изрично сте се съгласили с това.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ЗАЩО И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ГИ ПАЗИМ?

Поръчка на продукти / Регистрация

1. Поръчка, покупка или наем на стоки на място

При покупка/наем на стоки директно от нашите бази на следните адреси: (i) гр. София, ул. “Борис Арсов” 12, ние обработваме най-малкото следните Ваши лични данни - име, фамилия, адрес, имейл адрес и телефонен номер, с цел сключване на договор.

2. Поръчка, покупка или наем на стоки онлайн

За да купите или наемете стока през Онлайн магазина Вие трябва да се регистрирате и да създадете свой профил в него. За целите на регистрацията са ни необходими също Вашите: име, фамилия, имейл адрес, телефон и адрес за доставка. Тези данни са ни необходими, за да (i) осъществим контакт с Вас във връзка с направената от Вас поръчка и (ii) да изпълним поръчката Ви на посочения от Вас адрес, когато сте поискали такъв тип доставка. Ако поръчвате от името на търговец, може да добавите неговата фирма и ЕИК. Данните ни трябват и с цел сключване на договор и издаване на фактура. Такива Ваши данни може да получим от Вас и при отправяне на индивидуално запитване за оферта чрез страницата на Онлайн магазина.

Като въвеждате горните данни при регистрацията си, те се запазват във Вашия профил и така улесняваме всяка Ваша последваща поръчка. Когато сте регистриран клиент в Онлайн магазина, освен данните по-горе, ние съхраняваме и информацията за извършването на самата регистрация (като дата и час). За Ваше улеснение при извършване на поръчките, тяхното проследяване и управление пазим още тяхната история до 10 поръчки назад, както и добавени от Вас адреси за доставка.

Ние пазим данните от Вашия профил в Онлайн магазина, докато профилът Ви съществува или Вие не ги изтриете или промените.

Данните от Вашите поръчки, които са направени на място в базите ни или онлайн, ние пазим при нас за срока на търговската гаранция на съответната закупена от Вас стока, за да може тя да бъде обработена и за да осигурим сервизното обслужване на стоките. Когато сте наши редовни клиенти, ние може да пазим при нас и история на Вашите поръчки с цел да Ви предлагаме по-добри ценови предложения при следващи поръчки и с оглед евентуални правни претенции, но за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

За целите на нашето счетоводно отчитане, при извършване на плащане и издаване на фактура, ние използваме Вашите имена, адрес и ЕГН (когато издаваме фактура в качеството Ви на физическо лице) съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Съхраняваме фактурите и данните Ви за тези цели на основание и за сроковете, определени в чл. 12 от Закона за счетоводството.

В случай на правен спор или във връзка със защита на правата и интересите на Физиогнозис и/или при наличие на законово задължение е възможно да съхраняваме (част от) данните Ви и за по-дълъг срок от посоченото по-горе, до приключване на съдебното производство, защитата на интересите ни или изпълнение на законовите изисквания.

Молим да имате предвид, че без изброените данни ние не бихме могли да осъществим контакт с Вас, да изпълним поръчките Ви, да спазим наши договорни и законови задължения във връзка с търговските гаранции и издаването на фактури, да Ви предложим по-добри търговски условия и да улесним ползването на Онлайн магазина.

Допълнително и доброволно предоставени от Вас лични данни, извън изисканите от нас, не се съхраняват и не се обработват по никакъв друг начин, като се изтриват по най-бързия начин.

Интернет страницата

Онлайн магазинът ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява от хостинг компанията – superhosting.bg, с която сме в договорни отношения, по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние нямаме контрол върху тяхното съдържание и взетите от тях мерки за защита на личните данни. Ето защо, ние не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте при тяхното посещение на лицата, които ги администрират.

Facebook, Twitter, Google+, Pinterest и YouTube

Ние използваме следните платформи за текстово и видео- споделяне - Facebook, Twitter, Google+, Pinterest. По тази причина в Онлайн магазина са интегрирани бутони със съответното лого за споделяне към тях. Единствено когато кликнете върху „бутона за споделяне“ на съответната социална мрежа, се установява пряка връзка между вашия браузър и сървъра на нейния оператор. Според операторите на тези платформи не се събират лични данни от тях без кликване върху съответния бутон за споделяне. Само при регистрирани членове се събират и обработват такива данни, включително и IP-адреса. Ако не искате Вашето посещение в нашия Онлайн магазин да бъде свързано със съответния потребителски профил, моля, излезте от потребителския си профил в съответната социална мрежа.

За връзка с нашите клиенти използваме и следните социални мрежи:

Ø  Можете да ни намерите и във Facebook. Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.

Ø  Можете да ни намерите и в YouTube на Google, където ще Ви информираме за нашата дейност. Във връзка с данните, които тази платформа обработва можете да се запознаете с тяхната политиката за защита на личните данни тук.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При покупка/наем на стока на място в базите ни или в Онлайн магазина ние обработваме Вашите лични данни въз основа на договорните ни отношения с Вас. На това основание ние обработваме и личните Ви данни при обслужване на търговската гаранция и предоставянето на сервизно обслужване за стоките, които сте купили/наели от нас. Ваши данни във връзка с историята на поръчките ние пазим и на основание нашия легитимен интерес да Ви предлагаме по-добри ценови предложения в качеството Ви на наши редовни клиенти.

Данните Ви във връзка с издаването на фактури, ние обработваме и съхраняваме с оглед нашите законови задължения съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Данните, които обработваме във връзка с регистрацията и профила Ви в Онлайн магазина, ние обработваме на основание нашия легитимен интерес да Ви предложим по-качествена и леснодостъпна услуга. Въведените при регистрацията данни или в последствие, които се пазят във Вашия профил, улесняват връзката ни с Вас, улесняват процеса на поръчката и Ви позволяват да проверявате поръчките си.

Наш легитимен интерес е да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на Онлайн магазина, за да Ви осигурим ползването на всички функционалности на Онлайн магазина и сигурност при неговото ползване.

Ние получаваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим нашия бюлетин, както е описано по-горе, въз основа на Вашето предоставено съгласие за това. Ако оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина, ние ще отразим това Ваше желание и няма да използваме Вашия е-мейл за тази цел, като ще продължим да го съхраняваме, заедно с другите Ви данни, за останалите ни цели, посочени в тази Политика.

ДОСТЪП НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОЛУЧАТЕЛИ

Хостинг услугите за Онлайн магазина се осъществяват от superhosting.bg, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и за тяхната защита се полага същата грижа, каквато и от нас.

Ние не даваме достъп и не прехвърляме Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените в тази политика наши партньори, които ни съдействат технически да осъществяваме връзка с Вас и да Ви предоставяме нашите услуги (като например superhosting.bg и Google).

Ако е законосъобразно и действително необходимо за решаване на съответни специализирани въпроси от взаимен интерес, може да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Физиогнозис не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на Онлайн магазина също се намират на територията на България.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която получаваме.

ВАШИТЕ ПРАВА

При условията, предвидени в Общия регламент за защита на данните и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за Вашите лични данни, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

Ако не можете сами да коригирате данните си по указания в Онлайн магазина начин, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате за неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: info@physioshop.bg, или като използвате съответната форма в Онлайн магазина в “Контакти”. При подаване на искането посочете Вашите имена и адрес, в какво се състои искането и каква е предпочитаната от Вас форма да получите исканата от нас информация. Искане може да подадете и писмено лично в нашия офис на адрес: София – 1700, ул. Борис Арсов, 12 – партер, магазин 2, или по пощата. Ако използвате пълномощник, представете той/тя трябва да представи пълномощно. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да сме сигурни, че информацията ще бъде предоставена на Вас и по този начин да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика е последно актуализирана през м.11.2019 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Всяко изменение в Политиката ще се прилага от датата, на която е публикуването в страницата на нашия Онлайн магазин.