ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “ФИЗИОГНОЗИС” ЕООД

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.PHYSIOSHOP.BG

 

"Физиогнозис" ЕООД ("Физиогнозис", "Ние") е администратор на Вашите лични данни, които получава от Вас във връзка с (i) Ваши поръчки и покупки, направени директно в онлайн магазина ни през нашата интернет страница – www.physioshop.bg ("Онлайн магазина"), (ii) използването на Интернет страницата и (iii) изпращането на нашия електронен бюлетин, само ако изрично сте се съгласили с това.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ЗАЩО И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ГИ ПАЗИМ?

Поръчка на продукти / Регистрация

Вие може да се регистрирате в Онлайн магазина и да създадете свой профил в нея. За целите на регистрацията са ни необходими също Вашите: име, фамилия, имейл адрес и адрес за доставка. Тези данни са ни необходими, за да (i) осъществим контакт с Вас във връзка с направената от Вас поръчка и (ii) да изпълним поръчката Ви на посочения от Вас адрес, когато сте поискали такъв тип доставка. Ако поръчвате от името на търговец, може да добавите неговата фирма и ЕИК. Данните ни трябват и с цел сключване на договор и издаване на фактура.

Като въвеждате горните данни при регистрацията си, те се запазват във Вашия профил и така улесняваме всяка Ваша последваща поръчка. Когато сте регистриран клиент в Онлайн магазина, освен данните по-горе, ние съхраняваме и информацията за извършването на самата регистрация (като дата и час). За Ваше улеснение при извършване на поръчките, тяхното проследяване и управление пазим още тяхната история, както и добавени от Вас адреси за доставка.

Ние пазим данните от Вашия профил в Онлайн магазина, докато профилът Ви съществува или за срока на търговската гаранция на съответната закупена от Вас стока, за да може тя да бъде обработена. 

При извършване на плащане и издаване на фактура ние използваме Вашите имена за целите на нашето счетоводно отчитане. Съхраняваме фактурите на основание и за сроковете, определени в чл. 12 от Закона за счетоводството.

В случай на правен спор или във връзка със защита на правата и интересите на Физиогнозис и/или при наличие на законово задължение е възможно да съхраняваме (част от) данните Ви и за по-дълъг срок от посоченото по-горе, до приключване на съдебното производство, защитата на интересите ни или изпълнение на законовите изисквания.

Молим да имате предвид, че без изброените данни ние не бихме могли да осъществим контакт с Вас, да изпълним поръчките Ви, както и да спазим наши законови задължения във връзка с търговските гаранции и издаването на фактури.

Допълнително и доброволно предоставени от Вас лични данни, извън изисканите от нас, не се съхраняват и не се обработват по никакъв друг начин, като се изтриват по най-бързия начин.

Интернет страницата

Онлайн магазинът ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява от хостинг компанията, с която сме в договорни отношения, по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние нямаме контрол върху тяхното съдържание и взетите от тях мерки да защита на личните данни. Ето защо, ние не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте при тяхното посещение на лицата, които ги администрират.

"Бисквитки" (cookies)

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.

 

Съдържание и предназначение на "бисквитките"

 

"Бисквитките" могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в "бисквитка" е дали сте отговорили с "ок" за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои други използват "бисквитки" за да събират анонимно статистика за това, откъде сте попаднали на сайта. 

За да функционира правилно и коректно сайтът, и за да Ви предложим качествено обслужване, нашият сайт използва няколко вида "бисквитки" (cookies).

  • необходими (задължителни): PHPSESSID, PrestaShop-71803d40eaf1d13ae40c0b6b5bc3f4b8 и др.
  • статистически: _ga, _gat, _gid
  • маркетингови: ads/ga-audiences

Facebook 

Можете да ни намерите и във Facebook. Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При поръчка и покупка на стока от Онлайн магазина ние обработваме Вашите лични данни въз основа на договорните ни отношения с Вас, обективирани чрез Вашата поръчка.

Данните, които обработваме във връзка с регистрацията и профила Ви в Онлайн магазина, ние обработваме на основание нашия легитимен интерес да Ви предложим по-качествена и леснодостъпна услуга. Въведените при регистрацията данни, които се пазят във Вашия профил, улесняват връзката ни с Вас, улесняват процеса на поръчката и Ви позволяват да проверявате поръчките си.

Ние получаваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим нашия бюлетин, както е описано по-горе, въз основа на Вашето предоставено съгласие за това.

Наш легитимен интерес е и да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на Онлайн магазина, за да Ви осигурим ползването на всички функционалности на Онлайн магазина и сигурност при неговото ползване.

ДОСТЪП НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОЛУЧАТЕЛИ

Хостинг услугите за Онлайн магазина се осъществяват от Superhosting.bg, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и за тяхната защита се полага същата грижа, каквато и от нас.

Ние не даваме достъп и не прехвърляме Вашите данни на трети лица например Google), с изключение на посочените в тази политика наши партньори, които ни съдействат технически да осъществяваме връзка с Вас и да Ви предоставяме нашите услуги.

Ако е законосъобразно и действително необходимо за решаване на съответни специализирани въпроси от взаимен интерес, може да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Физиогнозис не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на Онлайн магазина се намират на територията на България. 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която получаваме чрез Онлайн магазина.

ВАШИТЕ ПРАВА

При условията, предвидени в Общия регламент за защита на данните и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

Ако не можете сами да коригирате данните си по указания в Онлайн магазина начин, можете също така да поискате от нас да коригираме или премахнем всяка информация, която смятате за неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: info@physioshop.bg или като използвате съответната форма в Онлайн магазина в “Контакти”. При подаване на искането посочете Вашите имена и адрес, в какво се състои искането и каква е предпочитаната от Вас форма да получите исканата от информация. Искане може да подадете писмено лично в нашия офис на адрес: София – 1700, Ул. Борис Арсов - 12 – партер, или по пощата. Ако използвате пълномощник, представете той/тя трябва да представи пълномощно. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да сме сигурни, че информацията ще бъде предоставена на Вас и по този начин да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика е последно актуализирана през м.Май 2019 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Всяко изменение в Политиката ще се прилага от датата, на която е публикуването в страницата на нашия Онлайн магазин.